دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

موضوع طراحی درسی آزادهنرهای ,درسی آزاد ,طراحی درسی
هنرهای ,درسی آزاد ,طراحی درسی

موضوعات انتخابی برای طراحی درسی آزاد پس از مشورت با سرگروهان مناطق و توجه به هنرهای بومی استان. به شرح زیر میباشد:


هنرهای سنتی: دست بافته ها


هنرهای تجسمی: بافت در نقاشی


خوشنویسی: گرایش های هنری با بنیان خوشنویسی و مشق دفتری

هنرهای ,درسی آزاد ,طراحی درسی

موضوع طراحی درسی آزادمنبع : گروه آموزشی هنر متوسطه دوره اول استان آذربایجان غربیموضوع طراحی درسی آزاد
برچسب ها : هنرهای ,درسی آزاد ,طراحی درسی


مطالب مرتبط